Kommunikationsutbildning

16.03.2016 17:21

Kommunikationskurs 

Genomförs i Linköping den 19-23 September. Anmäl dig redan nu med ett e-mail.

Motiverande samtal

Genomförs i Linköping den 24 September. Anmäl dig redan nu med ett e-mail.