Om oss

Det goda samtalet skapar tröst och säkerhet.

Jag erbjuder krissamtal,stödsamtal och psykoterapi i Kivik.

Utbildningen av läkare och sjuksköterskor har av tradition innehållit mycket litet om kommunikationen med patienten. Ett förhärskande synsätt har varit att läkare och sjuksköterskor haft särskild fallenhet för god kommunikation. Forskning har visat att förmågan att kommunicera måste läras, tränas och utvecklas hos varje yrkesperson. Det goda samtalet inom vården inte bara underlättar för patienten i en svår livssituation utan är ytterst en säkerhetsfråga.

 

Maria Albertsson är Professor, Överläkare och Legitimerad Psykoterapeut. Har arbetat som terapeut under tio år, både kristerapier och psykoterapi. Har dessutom undervisat i kommunikation nationellt, regionalt och lokalt för ett stort antal läkare och sjuksköterskor under 25 år.

Besöka vår kontakt sida.