Tjänster

Krissamtal, Stödsamtal och Psykoterapi

 

Kommunikationsutbildningen omfattar:

  1. Kommunikationskurser
  2. Kurs i motiverande samtal
  3. Handledning/Balinthandledning
  4. Individanpassad kompletterande utbildning av läkare och sjuksköterskor i kommunikation 

 

 

Kontakta oss med frågor eller anmäl dig till våra tjänster.