Kommunikationskurs

Målgrupp för kursen

 

 • Läkare under specialistutbildning
 • Färdiga specialister
 • Sjuksköterskor 
 • Övriga yrkeskategorier 

Grundläggande kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.

Kursmål

 

 • Kursen ger en personlig utveckling och verktyg för att hantera känslomässigt svåra situationer
 • Läkaren ges därmed en trygghet i olika situationer som är av stor betydelse i bemötandet av patient/närstående
 • Det obligatoriska kravet enligt Socialstyrelsens mål uppfylls av godkänd kurs. Delmål 13-15 samt 17 i 2008:17 samt delmål a2 och b1enligt målbeskrivning 2015:8.

 

Kursinnehåll 

 

 • Träna samtalsmetodik
 • Samtalets grundläggande teori 
 • Rollspel
 • Förståelsen för det känslomässiga budskapet och empatin i läkare-patient kontakten

På kursen varvas föreläsning med praktiska fall som genomförs inom ramen för rollspel. Rollspelen är korta och inspelas som grund för diskussion, återkoppling och kollegialt erfarenhetsutbyte.

Samtalets grundläggande teori fokuserar på 

 

 • Svåra samtal
 • Starka känslor
 • Brytpunktssamtal
 • Kulturella olikheter i vården
 • Hjärt/lungräddning av Palliativa cancerpatienter 

Medverkande 

 

 • Föreläsare och kursansvarig Maria Albertsson, Överläkare, Professor, Psykoterapeut steg II. Maria har genomfört liknande kurser för ca 500 läkare/sjuksköterskor 
 • Proffspatienter 

 

Kursomfattning

Två till fyra heldagars kursprogram

Åtta deltagare per kurstillfälle 

Kursgenomförande

Plats Linköping. Kan genomföras på annan plats efter överenskommelse.

Kurskostnad

Kurskostnad 3500 kr,exkl. moms, per dag och deltagare. Inkluderar kurs och kurs materiel.

Kurstillfällen 2016

19-22 September

21- 24 November

Schema

Dag 1 Kl 09.00-16.30

09.00-09.45    Välkomna. Presentation av kursdeltagare och lärare. Vilka föreställningar, farhågor och förväntningar om kursen har deltagarna.Information om kursupplägg, och krav för godkänd kurs.

09.45-10.45    Probleminventering

10.45-11.00    Fika

11.00-12.00    Probleminventering

12.00-13.00    Lunch

13.00-14.00    Föreläsning starka känslor

14.00-14.20    Fika

14.20-16.30    Rollspel med videoinspelning

Dag 2 Kl 09.00-16.30

09.00-09.30    Reflektion över gårdagen

09.30-10.00    Fika

10.00-12.00    Rollspel med videoinspelning

12.00-13.00    Lunch

13.00-14.00    Föreläsning svåra samtal

14.00-16.30    Rollspel med videoinspelning

Dag 3 Kl 09.00-16.30

                        Rollspel med Proffspatienter

Dag 4 Kl 09.00-16.30

09.00-10.00    Seminarium: Brytpunktssamtal

10.00-10.20    Fika

10.20-12.00    Rollspel med Proffspatienter

12.00-13.00    Lunch¨

13.00-14.00    Seminarium: Hjärtlungräddning vid svår sjukdom

14.00-15.00    Rollspel med Proffspatienter

15.00-15.30    Fika

15.30-16.30    Avslutning och summering