Kurs i motiverande samtal

Målgrupp för kursen

 • Läkare under specialistutbildning 
 • Färdiga specialister
 • Sjuksköterskor 
 • Övriga yrkeskategorier 

Kursmål

 • Kursen ger en introduktion till ämnet och stärker deltagarens inre motivation till förändring
 • Uppfyller kraven enligt Socialstyrelsens riktlinjer

Kursinnehåll 

 • Guidande metod
 • Rådgivning som innebär ett samarbete med en person för att stärka dennes motivation och åtagande till förändring
 • Personcentrerat
 • Målinriktat 
 • Processer
 • Motivation, intresse för och förmåga till beteendeförändring växer fram under tid
 • Personens egen inre motivation till förändring stärks
 • Verktyg skapas för att mobilisera patientens egna resurser

Kursen innehåller en teoretisk bakgrund, rollspel samt arbete i smågrupper under handledning.

Medverkande

Föreläsare och kursansvarig Maria Albertsson Överläkare, Professor och Psykoterapeut steg II.

Proffspatienter 

Kursomfattning 

En heldags kursprogram,genomförs i anslutning till kommunikationskurs.

Kurskostnad 

Kostnad 3500 kr, exkl.moms per deltagare, inkluderar kurs och kurs materiel 

Kurstillfälle 

23 September

25 November

Schema

Kl 09.00-16.00

09.00-10.00    Rollspel i motiverande samtal

10.00-10.30    Fika

10.30-11.30    Föreläsning Vad är MI

11.30-12.00    Praktisk övning i smågrupp

12.00-13.00    Lunch

13.00-13.45    Praktisk övning i smågrupp

13.45-14.00    Diskussion

14.00-14.45    Praktisk övning i smågrupp

14.45-15.00    Diskussion

15.00-15.20    Fika

15.20-16.00    Avslutning och summering