Psykoterapi (kort- och långtidsterapi)

Psykoterapi i Kivik/ Linköping. Enskilda eller par. Arbetar på psykodynamisk grund. Första tid innom en vecka.
Psykoterapi är en behandlingsform för psykisk ohälsa. Behandling av svårigheter som har samband med tankar, känslor eller beteende.