Stödsamtal

Jag vill behandla hela människan, kropp och själ samt se behovet av stöd för närstående. En kris såsom cancersjukdom drabbar hela familjen och ofta behövs stöd på olika sätt i olika faser av sjukdomen. Vid  väntan på besked och vid diagnos erbjuda mera krisinriktad stödterapi, under sjukdomen bearbetning för att efter avslutad behandling reabiliteras in i sin nya tillvaro.
Jag arbetar enskilt och med grupper, med individen alternativt familjen efter behov och önskemål.